Gaara


gaara (ガアラ)
Status : Ativos
Inicio : 2006
Genero: JRock

Vocal : Kagami
Guitarra : Masa (ex. nekuronasuti, ex. ANOTHER AGE 6696, ex. Ravens Nest, ex. KiLiK)
Baixo : Yoshi (ex. ANOTHER AGE 6696, ex. Ravens Nest, ex. KiLiK)
Bateria : Ruina

(16.01.2008) (mini album) kohaku shoku no shinjitsu
01 - kohaku no naka no kimi
02 - muku, yueni.
03 - Dirt-BAG
04 - usuyami no mukou he
05 - yuki no hana
[Download]