MADARA

(2002 - 2007)

* Guitarrista : Yuki
* Guitarrista : You
* Baixista : Sasaki
* Vocalista : Shuri

* Vocalista : HINA [saiu : 2005]
* Baterista : Ituki [saiu : 2005]Revolver
01 Revolver
02 Otogirisou
03 Mugen no ashita
04 Ishukan renai
05 Child Age
06 Lost Ship
07 air