Dué le quartz


Best Album
01 meikyou shisui
02 byou
03 Requiem
04 nukegara no kara
05 kikai jikake no budoukai
06 ame to muchi o...
07 jisatsu ganbou
08 ganji garame
09 Dear...from xxx Disc-1
10 Dear...from xxx Disc-2
11 Re:plica
12 Re:Shake speare
13 Rodeo