Nightmare - Gianizm
Nightmare - Gianizm [2010.01.01]
1. Jishou (Shounen Terrorist)
2. GIANIZM Tsuu~Shougai Minagoroshi~
3. GIANIZM San
4. GIANIZM Shi
5. GIANIZM Go
6. GIANIZM Roku
7. GIANIZM Shichi
8. GIANIZM Bachi
9. GIANIZM Kyuu
10. GIANIZM Ten