De-ARK / Delta Ark


Banda Indie iniciada em 1999, era da gravadora SPEED DISK, lar de bandas como Fatima, Wizard e Shulla. Eles comecaram se chamando ARK, muda para De-ARK e finalmente para Delta Ark.

[1999.12.21] Mayu (album)
01. Mukoku no mayu Episode-1
02. Senshutai no oka
03. Zakuro
04. Kankaku [S] kyoushoku
05. Introduction
06. Komore nichi no, [....]
07. Kuroi namida
08. Mukoku no mayu Episode-2
09. Mizuken
10. Ketsusen Men kinu Hard Re-Mix Version
11. Mukoku no mayu Episode-3
† download †

[2001.12.21] Case (mini-album)
01. Sachiyo real nichi ni hanataba wo...
02. KODOMO NO KUNI
03. mukinshitsu
04. Sora ga ochiru hi
05. Usotsuki no uta
06. gimmic
† download †