S


A banda S (エス) faz um estilo Visual Kei Oldschool.
Vocal: Dai
Guitar: Yuna
Guitar: Itsuki
Bass: Zekki
Drums: Reina


S [2000-10-04] Yojigen Zukan (Album)

1. Sacchuu zai
2. Jet Kiryuu
3. Ura GIRISU
4. Mukade 2
5. XXX,L
6. PinPon Dash!
7. Kabin
8. 1+1=3
9. Sennen Chou (V Version)
10. Sangoshou
11. Asobuyuki [Bonus]
12. Doku Ari [Bonus]
Download