Dollyinicio: 2005 (ativos)

Vocalista: Mitsu
Guitarrista: Masa
Guitarrista: Yuina
Baixista: Hachi
Baterista: Tsuguki

Ex-integrante:
Baterista: Takashi


2ripped sweets
01. INject candy
02. raddish chocolate
03. sugar
DownloadT.O suisai Palette
01. Suisai Palette
02. Rasenjou Metoro
03. Sakurariumu

DownloadT.O shinshoku Rozatta
01. Shinshoku rozatta
02. Ringoshou
03. Kingyo
DownloadUssetsu Drops [pv]