Sid



Inicio: 2003 (ativos)

Vocalista: Mao
Guitarrista: Shinji
Baixista: Aki
Baterista: yuya







Renai (2004.12.22)
Download



Hoshi no Miyako (2005.11.16)
Download



play (2006.11.08)
Download


Kaijou-ban (2004.03.28)
Download


Tsuhan-ban (2004.04.04)
Download



Ryutsu-ban (2004.06.06)
Download



Paint Pops (2005.07.20)
Download



Sweet ? (2005.10.12)
Download


Hosoikoe (2006.02.08)
Download


Chapter 1 (2006.06.14)
Download



Otegami (2006.08.06)
Download



smile (2007.04.04)
Download



Natsukoi (2007.07.11)
Download


[2007.12.05] Namida no Ondo

01. Namida no Ondo
02. Keirei Bow
Download


- SID at Neo Visual Kei - Manatsu no Utage 2007 [.avi; 74mb]
  1. Ajisai
  2. Kara no binsen, sora he no tegami
Download